II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Naukowo o Żywieniu"

18/09/2021 ONLINE
{dnn}

dni

{hnn}

godziny

{mnn}

minuty

{snn}

sekundy

O konferencji

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Naukowo o Żywieniu”.

Wydarzenie to jest wspaniałą okazją do merytorycznej, naukowej dyskusji na temat dietetyki, żywienia, żywności i jej wpływu na zdrowie człowieka i środowisko.

Podczas konferencji studenci, doktoranci i młodzi naukowcy będą mieli okazję do zaprezentowania swoich prac w postaci wystąpień ustnych oraz posterów.

Konferencja umożliwia również integrację środowiska naukowego zajmującego się tematyką żywności i żywienia.

Terminarz

Termin II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Naukowo o Żywieniu": 18 września 2021 rok.

Termin zgłaszania uczestnictwa biernego upływa 12 września 2021 roku.

Termin nadsyłania prac przez uczestników czynnych upływa 6 września 2021 roku.

Oferty sponsorskie przyjmujemy do 12 września 2021 roku.

Dla autorów

Sposób zgłaszania uczestnictwa czynnego:

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Naukowo o Żywieniu" należy wysłać wiadomość na adres e-mail konferencji naukowoozywieniu@gmail.com według podanego schematu:

1. Imiona i nazwiska zgłaszanych uczestników, 

2. Afiliacja uczestników i dane opiekuna naukowego, 

3. Proponowany tytuł pracy, 

4. Forma pracy (poster / wystąpienie ustne).

Następnie postępujemy według punktów poniżej. Jeżeli przesłanie abstraktu bądź zgłoszenie uczestnictwa wykraczają poza narzucony terminarz, prosimy o jak najszybszy kontakt z prośbą o wydłużenie terminów.

Wytyczne dla autorów wystąpień ustnych:

Abstrakt pracy własnej należy przesłać do 6 września 2021 roku na adres email konferencji: naukowoozywieniu@gmail.com w formacie doc. umożliwiającym dodawanie komentarzy.

Abstrakt powinien być przygotowany w języku polskim oraz zawierać imiona i nazwiska, a także afiliacje wszystkich autorów pracy. Prosimy o umieszczenie na pierwszym miejscu autora, który będzie prezentował pracę w dniu konferecji. Maksymalna długość abstraktu to 2 000 znaków ze spacjami (liczba dotyczy tylko treści abstraktu, nie wliczamy w nią tytułu pracy, imion i nazwisk autorów oraz afiliacji). Jedna praca może zawierać maksymalnie 3 autorów. Tekst powinien być wyjustowany. Należy zastosować interlinię 1,5. W przypadku chęci zgłoszenia pracy przygotowywanej przez większą ilość osób prosimy o kontakt poprzez wiadomość mailową na adres: naukowoozywieniu@gmail.com

Po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Naukowy prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie Microsoft PowerPoint oraz przesłanie jej w wyznaczonym przez Organizatorów terminie na podany w wiadomośc potwierdzającej zakwalifikowanie pracy adres mailowy. 

Czas na zaprezentowanie pracy podczas konferencji wynosi 10 minut. Pracę prezentuje 1 z autorów.

Po zakończeniu sesji wystąpień ustnych przewidziana jest 15 minutowa dyskusja podczas której Komitet Naukowy może zadawać autorom pracy pytania. 

Wytyczne dla autorów posterów naukowych:

Abstrakt pracy własnej należy przesłać do 6 września 2021 roku na adres email konferencji: naukowoozywieniu@gmail.com w formacie doc. umożliwiającym dodawanie komentarzy.

Abstrakt powinien być przygotowany w języku polskim oraz zawierać imiona i nazwiska, a także afiliacje wszystkich autorów pracy. Prosimy o umieszczenie na pierwszym miejscu autora, który będzie prezentował pracę w dniu konferencji. Maksymalna długość abstraktu to 2 000 znaków ze spacjami (liczba dotyczy tylko treści abstraktu, nie wliczamy w nią tytułu pracy, imion i nazwisk autorów oraz afiliacji). Tekst abstraktu powinien być wyjustowany. Należy zastosować interlinię 1,5. Jedna praca może zawierać maksymalnie 3 autorów. W przypadku chęci zgłoszenia pracy przygotowanej przez większą ilość osób prosimy o kntakt poprzez wiadomość mailową na adres: naukowoozywieniu@gamil.com

Po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Nukowy prosimy o przygotowanie posteru naukowego oraz przesłanie go w formacie PDF w wyznaczonym przez Organizatora terminie na podany w wiadomości potwierdzającej zakwalifikowanie pracy adres mailowy. 

Poster należy przygotować w formacie PDF o wielkości umożliwiającej swobodne zaprezentowanie go podczas wydarzenia online, używając funkcji przybliżania i oddalania. 

Czas na zaprezentowanie pracy podczas konferencji wynosi 5 minut. Pracę prezentuje 1 z autorów. 

Po zakończeniu sesji posterowej przewidziana jest 15 minutowa dyskusja podczas której Komitet Naukowy może zadawać autorom pracy pytania.  

Platforma konferencyjna

Konferencja odbędzie się online za pośrednictwem oprogramowania ZOOM. Każdy uczestnik przed konferencją proszony jest o pobranie programu na swój komputer (dla uczestnika jest darmowy). Można również dołączyć z poziomu przeglądarki, jednak w tej wersji bywają problemy techniczne, dlatego zalecamy pobrać program bezpośrednio na swój komputer. Każdy uczestnik otrzyma kod dostępu w wiadomości meilowej przed wydarzeniem.

17 września 2021 roku zostanie przeprowadzona próba sprzętu o godzinie 19:00. Zaproszenie zostanie wysłane do wszystkich uczestników drogą mailową 17 września 2021 roku. Prosimy o obecność.

Dla partnerów

Jeśli chcesz wesprzeć naszą konferencję i przy okazji zaprezentować swoją firmę/ swój produkt wśród uczestników naszej konferencji - napisz lub zadzwoń do nas! Jesteśmy otwarci na różne rodzaje współpracy. 

Skontaktuj się z nami:

tel.: 727-925-557

e-mail: naukowoozywieniu@gmail.com

Komitet naukowy

Ucz się od specjalistówprof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki

prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

-

dr hab. inż. Paweł Glibowski prof. uczelni

dr hab. inż. Paweł Glibowski prof. uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

-

dr hab. inż. Anna Jakubczyk prof. uczelni

dr hab. inż. Anna Jakubczyk prof. uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

-

dr inż. Danuta Gajewska

dr inż. Danuta Gajewska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

-

Agenda

Wybierz coś dla Ciebie9:00 - 9:30
Powitanie uczestników i uroczyste otwarcie konferencji

prof. dr hab. Izabella Jackowska - Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie, dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni - Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UP w Lublinie
10:00 - 12:15
I sesja wystąpień ustnych

W tej sesji przewidziane jest 10 prac własnych, które zostaną zaprezentowane przez uczestników czynnych konferencji

13:30 - 15:30
II sesja wystąpień ustnych

W tej sesji przewidziane jest 8 prac własnych, które zostaną zaprezentowane przez uczestników czynnych konferencji

16:00 - 17:45
Sesja posterowa

W tej sesji przewidziane jest 16 prac własnych, które zostaną zaprezentowane przez uczestników czynnych konferencji

Bilety

Zdobądź swój póki jeszcze są dostępne !UDZIAŁ BIERNY
120
 • Udział w konferencji
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Materiały konferencyjne
KUP TERAZ
UDZIAŁ CZYNNY
150
 • (studenci, doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
 • Udział w konferencji
 • Współautorstwo w maks. 2 pracach
 • Certyfikat uczestnictwa czynnego
 • Materiały konferencyjne
KUP TERAZ
UDZIAŁ CZYNNY
250
 • (kup po zaakceptowaniu pracy)
 • Udział w konferencji
 • Współautorstwo w maks. 2 pracach
 • Certyfikat uczestnictwa czynnego
 • Materiały konferencyjne
KUP TERAZ
Dodatkowa praca autora
100
 • Dodatkowa praca autora (każda powyżej dwóch podstawowych)
 • Dodatkowy certyfikat uczestnictwa czynnego
DOKUP TERAZW przypadku chęci uczestnictwa czynnego NAJPIERW prosimy o wysłanie zgłoszenia i abstraktu na naukowoozywieniu@gmail.com, a po przyjęciu pracy kupić bilet uczestnictwa czynnego.

Widzimy się na konferencji !

Partnerzy konferencjiSponsor Złoty
Sponsor Srebrny
Sponsor Brązowy
Patronat honorowy
Patronat medialny